Khánh thành giai đoạn 1 thư viện kỹ thuật ô tô Việt Nam

Nhằm phục vụ cho công việc học hỏi, tham khảo của cộng đồng thợ kỹ thuật sửa chữa ô tô, xe máy, máy công trình và hàng chục nghìn sinh viên trên toàn quốc với ước mong xây dựng một mô hình học liệu hoàn toàn mới lạ, độc đáo với hàng vạn tài liệu , CD , VCD , cùng với rất nhiều mô hình, thiết bị, máy móc phục vụ cộng đồng. VAST GROUP Đã đầu tư xây dựng hệ thống thư viện kỹ thuật ô tô Việt Nam VLIB và cơ bản giai đoạn 1 đã hoàn thành và đi vào vận hành vào đầu tháng 7 năm 2015

Được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2014 và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 07 năm 2015. VLIB mong muốn mang lại một nơi nghiên cứu dành cho toàn thể những người đang làm trong ngành kỹ thuật ô tô. Hiện tại VLIB  có hơn 10,000 tài liệu và hơn 2000 CD training về ô tô, và đầy đủ các mô hình của về công nghệ ô tô để mọi người tham quan. Tại đây thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo về các đề tài công nghệ ô tô.


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Hình ảnh bên trong thư viện

[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Nơi trưng bày kỷ vật của O-H

[​IMG][​IMG][​IMG]

Nhận xét đã được đóng.